Your success
Our target
VIET SOLUTION THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI
Software solution CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ĐA LĨNH VỰC
0 +
Năm phát triển
0 +
Khách hàng
0 +
Dự án
0 +
Giải pháp

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT

Xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên nền tảng con người nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh và quản trị có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tư vấn và triển khai ứng dụng các giải pháp phần mềm vào công tác quản trị doanh nghiệp

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

Ngày 18/11/2012 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT đã ký hợp đồng cùng sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu triển khai phần mềm thư viện diện tử và khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo dự án Thư viện điện tử tỉnh Lai Châu.

Dự án trang bị phần mềm Quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Nga Sơn

 Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân trên địa bàn và từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử theo yêu cầu của chính phủ.

Năm 2013, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT đã ký hợp đồng UBND huyện Nga Sơn thực hiện đề án cung cấp giải pháp quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn huyện.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Phần mềm Quản lý và điều hành xe

Phần mềm “ Quản lý và điều hành xe” sẽ hỗ trợ một nhà xe truyền thống thành một Nhà xe chuyên nghiệp, Nhà xe công nghệ online với chi phí thấp nhất.

Giải pháp chứng thực hàng hóa

Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối trong quản trị sản phẩm, quản lý hàng chính hãng và quảng bá thương hiệu trong quá trình sản xuất

Quản Lý Bán Hàng theo hệ thống

Quản lý doanh số, lợi nhuận theo thời gian, theo mặt hàng, theo nhóm khách hàng chi tiết và kịp thời. Công cụ để nhà bán lẻ cải thiện tính hiệu quả của công việc kinh doanh

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Hệ thống phần mềm ứng dụng đa phân hệ giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp

quản lý bảo hành và sửa chữa

Phần mềm Quản lý bảo hành, sửa chữa là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý bảo hành sửa chữa của các trung tâm

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Phần mềm Hợp đồng giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình thực hiện hợp đồng: tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng

Phần mềm Quản lý hộ tịch

Là công cụ giúp ủy ban nhân dân các xã-phường-thị trấn, Phòng tư pháp các quận/huyện/thị xã. Sở tư pháp các tỉnh/thành phố và bộ tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch.

Quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội

Quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội với yêu cầu tin học hóa tác nghiệp quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Phần mềm Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự - con người là tài sản quan trọng nhất mà một doanh nghiệp có . Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính hiệu quả của cách "quản lý con người" của bạn.