Sản Phẩm

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÍCH HỢP HỆ THỐNG PHẦN MỀM

VSL
  • Tư vấn xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi cũng như tổng dự toán của dự án.
  •  
  • Thực hiện các công tác tư vấn khảo sát hạ tầng đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin theo yêu cầu.
  •  
  • Kết hợp cùng chủ đầu tư xây dựng các hệ thống quản trị thông tin theo yêu cầu thực tế đặt ra.
  •  
  • Tư vấn xây dựng một giải pháp tổng thể hệ thống tích hợp các giải pháp phần mềm phục vụ công tác điều hành và quản lý trên nền công nghệ các thiết bị CNTT hiện đại.
  •  
  • Tư vấn lựa chọn giải pháp, kỹ thuật, công nghệ để xây dựng, thiết kế phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…
  •