GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

Hệ thống phần mềm ứng dụng đa phân hệ giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp

 1. Quản lý sản xuất

Phân hệ hoạch định quá trình sản xuất và nguyên vật liệu trong sản xuất, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản l‎ý sản xuất.

Xây dựng sau khi tìm hiểu cụ thể yêu cầu từ khách hàng để có thể đưa ra phương án phù hợp nhất.

 1. Quản lý tài chính

Sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố định và nhu cầu nhân công trong tương lai

Xây dựng khi có yêu cầu

 1. Quản lý nhân sự:

Quản lý nhân sự – con người là tài sản quan trọng nhất mà một doanh nghiệp có. Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính hiệu quả của cách “quản lý con người” của bạn.

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch: 
 • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề….
 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
 • Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
 • Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
 • Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
 • Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động. 
 • Thông tin về hợp đồng lao động: 
 • Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
 • Theo dõi gia hạn hợp đồng.
 • Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.
 • Thông tin về đào tạo: 
 • Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
 • Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
 • Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.
 • Thông tin về tuyển dụng lao động:
 • Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
 • Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
 • Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.
 • Thông tin về điều chuyển lao động:  
 • Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong  nội bộ công ty. 
 • Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.
 • Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động:
 • Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.

Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương…sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

 • Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp:
 • Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
 • Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng …
 • Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu:  
 • Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.
 • Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.
 • Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm:
 • Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.
 • Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.
 • Quản lý  tiền lương cho lao động trực tiếp: 
 • Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.
 • Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.
 • Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.
 • Quản lý  tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất:
 • Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh quản lý trong dây chuyền sản xuất.
 • Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.
 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.
 • Quản lý  các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:
 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
 • Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
 • Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội…
 • Quản lý danh mục dùng chung:
 • Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.
 • Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.
 • Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương…
 • Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:
 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
 • Thay đổi  mật khẩu người sử dụng.
 • Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .
 • Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng
  1. Chức năng báo cáo
 • Báo cáo quản lý nhân sự:
 • Sơ yếu lý lịch
 • Tờ kê hồ sơ của người lao động
 • Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
 • Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
 • Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
 • Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên nghỉ việc
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
 • Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
 • Danh sách cán bộ chủ chốt
 • Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
 • Báo cáo tình hình nghỉ phép
 • Kế hoạch đào tạo nhân viên
 • Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
 • Danh sách các ứng viên dự tuyển
 • Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3
 • Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
 • Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
 • Thống kê nhân viên theo độ tuổi
 • Thống kê nhân viên theo chức danh
 • Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
 • Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp…
 • Báo cáo quản lý tiền lương:
 • Bảng tiền lương tạm ứng.
 • Bảng thanh toán tiền lương
 • Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
 • Phiếu thu nhập của  từng nhân viên.
 • Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
 • Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
 • Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty…

4. Quản lý quan hệ khách hàng – CRM

Quản lý quan hệ khách hàng – là phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

 • Giải pháp CRM gồm các yếu tố:
 • Quản lý điều hành nội bộ
 • Tổ chức quản lý bán hàng
 • Tổ chức dịch vụ sau bán hàng
 • Quản lý các hoạt động Marketing
 • Báo cáo thống kê
 • Tiềm năng: Thông tin về các khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.
 • Tổ chức: Thông tin về các công ty khách hàng của doanh nghiệp cũng như những đối tác
 • Liên hệ: Thông tin về người liên hệ của công ty khách hàng
 • Cơ hội: Những cơ hội bán hàng cần theo dõi
 • Hoạt động: Tất cả các công việc về cuộc hẹn, tiếp xúc khách hàng do người dùng cài đặt nhằm quản lý, theo dõi thời gian và công việc của mình
 • Lịch làm việc: Những công việc mà nhân viên phải làm trong thời gian gần giúp nhân viên dễ dàng quản lý và thực hiện
 • Chiến dịch: Thông tin về các chương trình tiếp thị
 • Hợp đồng: Hợp đồng với khách hàng
 • Tình huống: Thông tin về phản hồi, thắc mắt của khách hàng và giải pháp cho thắc mắc đó
 • Tài liệu: Nơi lưu trữ thông tin dùng chong cho cả doanh nghiệp
 • Email: hộp thư cá nhân cho mỗi người sử dụng
 • Sản phẩm: Những mặt hàng doanh nghiệp cung cấp, đơn giá…
 • Báo giá: Những báo giá gửi cho khách hàng
 • Đơn hàng: Đơn đặt hàng khách hàng
 • RSS: Lấy tin tức tự động giúp doanh nghiệp biết được nhiều tin về thị trường kinh doanh,…
 • Dự án: Giúp quản lý những dự án và các công việc liên quan dự án
 • Bảo mật: Quy định về các thông tin bảo mật, vai trò và quyền hạng người sử dụng
 • Đối tượng sử dụng
 • Người quản trị hệ thống

– Tạo CSDL, cài đặt CRM

– Thiết lập cấu hình hệ thống, cài đặt tham số hệ thống

– Thiết lập phân nhóm, người sử dụng

 • Nhà quản lý

– Thống kê tình hình kinh doanh

– Thiết lập các chiến dịch quảng cáo

– Xem báo cáo công việc của nhân viên và theo dõi quá trình tác nghiệp của từng nhân viên.

 • Nhân viên.

– Nhập đầy đủ thông tin khách hàng tiếm năng, tổ chức, người liên hệ

– Lập kế hoạch công việc hàng ngày

– Tạo và theo dõi các cơ hội bán hàng

– Quản lý mail

– Tạo báo giá khách hàng

– Đơn đặt hàng

– Hợp đồng

5. Quản lý bán hàng

Quản lý doanh số, lợi nhuận theo thời gian, theo mặt hàng, theo nhóm khách hàng chi tiết và kịp thời. Đây là công cụ để cải thiện tính hiệu quả của công việc kinh doanh

 • Quản lý hệ thống Danh mục                                      
 • Quản lý hệ thống Bán hàng                                                            
 • Quản lý hệ thống Khách hàng                                   
 • Quản lý hệ thống Mua hàng – Nhập hàng                 
 • Quản lý áp dụng Mức giá                                                         
 • Quản lý Phân quyền – Hệ thống                                
 • Quản lý Hóa đơn – Chứng từ                                                  
 • Quản lý Ngân sách – Hợp đồng
 • Quản lý hệ thống Kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý các Nhà cung cấp
 • Quản lý Khuyến mãi – Chiết khấu
 • Quản lý hệ tích điểm,  thẻ Khách hàng  
 • Quản lý việc Giao ca 
 • Quản lý Báo cáo                                     
 • Bán hàng, đặt trên Smartphone                                
 • Báo cáo qua Smartphone                                                            
 • Email Marketing                                                          
 • Thông tin Khách hàng                                                       
 • Quản lý công – lương
 • Quản lý các khách hàng thân thiết
 • Báo cáo BI (Phân tích biểu đồ)   
 • SMS Marketing
 • Tích hợp Facebook, website điện tử
 • Tích hợp tính giá thành sản phẩm      

DANH MỤC PHÂN HỆ CHỨC NĂNG

Phân hệ Danh mục:  Phân hệ này chức các chức năng ban đầu khi sử dụng phần mềm, như Chi nhánh, kho hàng, hàng hóa, danh mục đầu kỳ, tồn, công nợ đầu kỳ…

Phân hệ Khách hàng – Nhà cung cấp:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quản lý Khách hàng – Nhà cung cấp. Bao gồm danh sách và chính sách….

Chức năng Bán hàng:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng, như báo giá, đợt hàng, bán hàng, quản lý đơn hàng….

Chức năng Nhập hàng:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quy trình nhập hàng, từ tạo đơn đặt nhập, nhập hàng, và quản lý đơn nhập..

Chức năng Quản lý hệ thống:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến thông tin tên công ty, cấp bán ngành, cấu hình, sao lưu, back up, phân quyền….

Chức năng Quỹ – Ngân sách:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến nghiệp vụ quỹ, ngân sách, tài khoản ngân hàng….

Chức năng quản lý dòng việc:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quy trình quản lý dòng việc, văn bản đi, văn bản đến….

Chức năng Quản lý hóa đơn:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến thông tin hóa đơn, lệch xuất, in, hủy hóa đơn chứng từ….

Chức năng Chiết khấu – Khuyến mại:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến các chương trình CK- KM dành cho Khách hàng – Nhà cung cấp, bao gồm chính sách giảm giá, tích điểm….

Phân hệ Mức giá áp dụng:  Phân hệ này chức các chức năng đến mức giá áp dụng cho từng Khách hàng, nhóm khách hàng, tạo lên những bảng giá bán lẻ, bán buôn, hoặc bảng giá cho từng đối tượng…

Quản lý Quỹ – Tiền tệ: Phân hệ này chứa các chức năng quản lý liên quan đến các quỹ, tiền tệ, luân chuyển tiền, và các hình thức thanh toán….

Hệ thống Báo cáo:  Phân hệ này chức thống báo cáo liên quan đến kho hàng, khách hàng, thu chi, tiền tệ, bán hàng, nhập hàng…. hiện có khoảng gần 100 báo cáo.

Hệ thống Báo cáo động:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến thiết lập hệ thống báo cáo động, cho phép khách hàng tự thiết kế biểu mẫu báo cáo….

Phân hệ Kho hàng:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến nghiệp vụ quản lý Kho hàng, đơn vận chuyển hàng và phương thức vận chuyển….

Quản lý Giao ca:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến giao nhận tiền đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ của một ca làm việc, giúp người quản lý biết được lượng tiền mặt thu trong ngày                          

Quản lý Khách hàng thân thiết:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đến quản lý Khách hàng – Nhà cung cấp. Bao gồm danh sách và chính sách….

Quản lý Nhân viên : Phân hệ này chứa các chức năng quản lý liên quan đến quản lý các cấp, phòng ban, quản lý, nhân viên…

Quản lý tài sản – công cụ dụng cụ:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, khấu hao, ghi tăng ghi giảm..

Quản lý Danh mục khác: Phân hệ này chứa các chức năng quản lý những đầu mục, phương thức không liên quan đến hoạch toán giá vốn, như tiền điện, nước, ứng lương, chi phí phụ cấp….

Quản lý Hệ thống:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến cấu hình hệ thống, sao lưu, back up và phân quyền cho đối tượng sử dụng..

CHỨC NĂNG BỔ SUNG :

Tích hợp Báo cáo trên Smartphone:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến đặt hàng, bán hàng và hệ thống báo cáo trên Smart phone   

Tích hợp Bán hàng, đặt hàng trên Smartphone:  Phân hệ này chứa các chức năng liên quan đặt hàng, bán hàng, ghi đơn trên các thiết bị Smartphone, giúp Doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quản lý

Chức năng Email marketing – SMS marketing:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến chiến dịch chăm sóc khách hàng bằng các gửi tin nhắn hoặc gửi email tự động 

Chức năng tích hợp mạng xã hội và web điện tử:  Phân hệ này chức các chức năng liên quan đến tích hợp bán hàng qua mạng xã hội và website thương mại điện tử…

Hệ thống báo cáo Biểu đồ, phân tích Business intelligence (BI):  Đây là phân hệ nâng cao, giúp Doanh nghiệp có cái nhìn trực quan hơn bằng các biểu đồ phân tích.

Cổng thông tin Khách hàng:  Chức năng này cho phép khách hàng có thể đặt hàng online hoặc tra cứu thông tin lịch sử giao dịch của mình thông qua website