DỰ ÁN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

Với mực đích nhằm đưa thông tin đến được với đông đảo người dân, cũng như đáp ứng việc tìm kiếm thông tin có nguồn gốc chính thống trên internet.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ký quyết định giao Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện dự án “Thư viện điện tử tỉnh Lai Châu” 

Ngày 18/11/2012 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT đã ký hợp đồng cùng sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu triển khai phần mềm thư viện diện tử và khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo dự án Thư viện điện tử tỉnh Lai Châu.

Dự án được đưa vào vận hành tháng 4/2013, trong quá trình hoạt động đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và đã đạt được các hiệu quả về kinh tế, chính trị và văn hóa cao.

Sản phẩm dự án đã được các Sở cũng như UBND tỉnh Lai Châu đánh giá là dự án hiệu quả đem lại các lợi ích kinh tế thiết thực cho nhân dân trên địa bàn tỉnh .