XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Công ty TNHH công nghệ Giải Pháp Việt là đơn vị đã đồng hành cùng nhiều sở, ban, ngành và các trung tâm thực hiện các đề tài khoa học trong nhiều lĩnh vực.

 

Trải qua quá trình thực hiện công ty đã xây dựng được đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá và xây dựng các đề tài thuộc nhiều lĩnh vực, đủ sức thực hiện đề tài ở nhiều cấp độ khác nhau.

 

Các đề tài khoa học do công ty thực hiện được đánh giá cao trong quá trình triển khai ứng dụng và mang lại hiệu quả trong thực tế.