Sản phẩm

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN KHOA HỌC

Công ty có một đội ngũ cán bộ khoa học và chuyên gia có trình độ cao chuyên sâu về các lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, khí thải dân dụng và công nghiệp. Trưởng thành từ thực tiễn, trong những năm qua Công ty đã trực tiếp giải quyết một số vấn đề thiết thực ở cơ sở làm cho môi trường trong sạch như chế tạo sản phẩm làm trong nước góp phần vào thực hiện chương trình nước sạch Quốc gia, chuyển giao công nghệ và chế tạo thiết bị xử lý nước thải cho nhiều bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, tư vấn xây dựng các dự án xử lý ô nhiễm môi trường cho các khu công nghiệp.

 

Công ty đã sử dụng công nghệ của mình để xử lý nước thải các bãi rác, nước thải bệnh viện đạt hiệu quả. Công ty tư vấn nhiều dự án cung cấp nước sạch các khu đô thị và huyện thị … Song song với chức năng nghiên cứu triển khai, tư vấn đầu tư và thiết kế, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.

 

Công ty đã và đang hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức nhiều khoá đào tạo nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý của các ngành, các địa phương trong cả nước.