GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LOGISTICS

Năm 2018, nhận thấy tầm quan trọng của ngành Logistics trong vai trò khả phát triển kinh tế. Ban lãnh đạo Giải Pháp Việt quyết định đầu tư trọng tâm phát triển dự án “ Giải pháp Hệ thống Phần mềm quản lý Logistics” và thành lập Công ty Cổ Phần Công nghệ Nam An Phú trực thuộc Giải Pháp Việt chịu trách nhiệm tập trung phát triển giải pháp chuyên biệt này.

Hệ thống bao gồm các sản phẩm sau :

– Phần mềm LOCY: Phần mềm quản lý dành cho các doanh nghiệp dịch vụ Logistics (Forwarder);

– App LOCY: Kết nối với phần mềm LOCY phục vụ cho các bộ phận Sale, Chứng từ, Lái xe, Kế toán, Quản lý quản lý và thực hiện các tác vụ liên quan đến công việc.

– Phần mềm CRM: Chạy trên Web, App, dành riêng cho các doanh nghiệp dịch vụ không tập trung vào quản lý bán hàng như các phần mềm Open Soure trên thị trường.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM LOCY

Xuất phát từ nhu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp, phần mềm LOCY được phát triển với nhiều ứng dụng, nền tảng để mang tới cho người sử dụng hệ sinh thái được tối ưu cho từng nhu cầu quản lý công việc.

VỚI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Phần mềm LOCY sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian nhất mà vẫn quản trị được doanh nghiệp hiệu quả loại bỏ mọi thất thoát trong toàn bộ quá trình kinh doanh.

VỚI QUẢN LÝ CÁC BỘ PHẬN
Phần mềm LOCY là trợ lý đắc lực giúp quản lý, ra quyết định, đào tạo nhân viên…đáp ứng đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá trình kinh doanh dịch vụ Logistics.

LÀ NHÂN VIÊN CÁC BỘ PHẬN
Sử dụng trực tiếp phần mềm, bạn sẽ luôn nhận được sự hài lòng từ sếp và khách hàng, đối tác. Phần mềm LOCY sẽ giúp công việc của bạn trở nên khoa học và tường minh.

LÀ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC
Sử dụng dịch vụ, Quý vị sẽ nhận được sự đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu đa dạng của dịch vụ Logistics.

Để theo dõi quá trình vận hành của từng đơn hàng, bộ phận, cho đến toàn bộ chuỗi cung ứng là vấn đề vướng mắc của rất nhiều doanh nghiệp chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics đang gặp phải.

NHỮNG KHÚC MẮC THƯỜNG GẶP
– Tình trạng đơn hàng như thế nào?
– Đang ở khâu nào, bộ phận, nhà cung ứng nào?
– Vướng mắc cần xử lý ở đâu?
– Các khoản chi phí liên quan?
– Nhân viên, bộ phận, nhà cung ứng có hoạt động hiệu quả hay không?
– Có phương án nào để làm tốt hơn, tối ưu quy trình kinh doanh hiện tại?
– Doanh thu theo từng đơn hàng, từng bộ phận, nhà cung ứng như thế nào?
– Có thất thoát ở khâu nào?
– Kế hoạch tài chính hợp lý để đáp ứng yêu cầu hoạt động?.

YÊU CẦU QUẢN LÝ
– Tối ưu hóa vòng đời, chi phí của một đơn hàng.
– Quản lý nhanh, rõ ràng các khâu trong chuỗi dịch vụ.
– Chi phí mua vào, bán ra.
– Công nợ phải thu, phải trả.
– Quản lý khách hàng, nhà cung ứng.
– Theo dõi được quá trình thực hiện đơn hàng mà bộ phận, nhân viên đang phụ trách
đảm bảo điều hành kịp thời tránh xảy ra thất thoát trong quá trình vận hành.

LOCY là giải pháp phần mềm quản lý quá trình hoạt động của chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trợ giúp doanh nghiệp đáp ứng hầu hết các yêu cầu của các bộ phận, cấp quản lý giúp cho doanh nghiệp đạt một số mục tiêu cụ thể sau:

– Quản lý, điều hành và tối ưu hóa quy trình vận hành doanh nghiệp.
– Lập kế hoạch, Dự báo kinh doanh, kế hoạch tài chính, báo cáo doanh thu… trợ giúp doanh nghiệp luôn chủ động trong quá trình điều hành.
– Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các thất thoát trong quá trình vận hành
– Chăm sóc khách hàng, nhà cung ứng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ
– Dễ dàng theo dõi quá trình thực hiện của các đơn hàng.
– Dễ dàng theo dõi tình hình tài chính phải thu phải trả theo thời gian để có kế hoạch tài chính phù hợp đáp ứng yêu cầu hoạt động
– Quản lý, phê duyệt đơn giá đầu vào của từng dịch vụ tập trung và thống nhất.
– Giảm thiểu được các tổn thất trong quá trình hoạt động.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
– Dễ dàng tìm kiếm và tra cứu thông tin;
– Kiểm soát chi tiết các đơn hàng cũng như các công việc của đơn hàng đang thực hiện
– Giảm thiểu rủi ro sai sót thông tin, thất thoát hàng hóa. Cung cấp kết quả nhanh chóng, và có thể xử lý khối lượng lớn các lô hàng mọi lúc mọi nơi.
– Quy trình đồng bộ giữa các bộ phận, phòng ban giúp xử lý công việc một cách nhịp nhàng nhanh chóng dẫn đến tiết kiệm thời gian

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
– Trạng thái đơn hàng
– Tiến độ thực hiện của từng phần
– Trạng thái của từng phần, công việc
– Điều chỉnh tiến độ theo thực tế
– Tự động nhắc việc thông minh

HỆ THỐNG BÁO GIÁ MUA, BÁN, CHỐT

– Báo giá nhanh theo nhiều loại hình vận
chuyển, tuyến đường
– Tách bạch các loại báo giá mua, bán,
chốt theo bộ phận chức năng
– Tạo quản lý đơn hàng (JOB) từ nhiều
báo giá, nhiều loại báo giá

 

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
– Lập kế hoạch tài chính tổng thể theo từng
giai đoạn
– Chi tiết đến từng đơn hàng, công việc
– Các khoản phải thu, chi theo nhiều tiêu chí

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

– Thông tin và điều khoản tài chính
– Các dịch vụ cung cấp
– Công nợ với từng đối tượng theo kỳ

 

MẪU DANH SÁCH CÔNG VIỆC
– Mẫu các công việc theo từng quy trình nghiệp vụ
– Thiết lập mẫu công việc theo từng khách hàng,
đối tác, nhóm nghiệp vụ

MẪU DANH SÁCH CHI PHÍ
– Mẫu chi phí theo từng loại hàng hóa, loại hình vận
chuyển, tuyến đường, khách hàng, nhà cung cấp

ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG
– Adroid, iOS, Windows
– Ứng dụng mobile cho từng đối tượng sử dụng

 

 1. HỆ THỐNG BÁO GIÁ
 • Quản lý riêng biệt theo từng loại báo giá: Mua, bán, chốt.
 • Xây dựng hệ thống bảng giá mẫu cho từng loại hình vận chuyển, tuyến đường vận chuyển và nghiệp vụ thực hiện.
 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện các báo giá nhanh đến khách hàng.
 • Hỗ trợ xây dựng báo giá đa dạng, nhanh chóng và chi tiết cho từng loại hàng hóa, tuyến đường, loại hình vận chuyển, nghiệp vụ thực hiện.
 • Dễ dàng tham khảo các báo giá tương tự đã thực hiện.
 • Quản lý và theo dõi các báo giá mua vào, bán ra còn hiệu lực thực hiện
 1. QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG – JOB
 • Thông tin loại hình vận chuyển, tuyến đường, người gửi, người nhận, …
 • Thông tin về nghiệp vụ thực hiện đối với đơn hàng.
 • Thông tin các đơn vị cung cấp dịch vụ cho đơn hàng.
 • Thông tin chi tiết về hàng hóa và các dịch vụ liên quan.
 • Giá thành dịch vụ cung cấp theo đơn hàng: mua vào, bán ra.
 • Các công việc cần phải làm liên quan đến đơn hàng tương ứng với từng nghiệp vụ, loại hình vận chuyển.
 • Kế hoạch tài chính cho đơn hàng theo các công việc cần thực hiện.
 • Hệ thống các biểu mẫu chứng từ cần thiết trong quá trình thực hiện tương ứng với từng loại hình vận chuyển và nghiệp vụ thực hiện
 1. THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG
 • Theo dõi, phân công nhân sự thực hiện công việc, nhóm công việc.
 • Theo dõi tình hình tiến độ thực hiện tổng thể của đơn hàng.
 • Trạng thái thực hiện của từng công việc, phần công việc.
 • Cảnh báo, nhắc việc khi các công việc đến hạn thực hiện.
 • Thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện theo thực tế phát sinh.
 • Quản lý chi tiết các hồ sơ giấy tờ liên quan đến phần công việc thực hiện.

4. TÀI CHÍNH

 • Kế hoạch tài chính tổng hợp cho từng giai đoạn.
 • Kế hoạch tài chính chi tiết theo từng công việc, đơn hàng cụ thể cần thực hiện.
 • Các khoản thu hộ, chi hộ đối với từng đơn hàng, khách hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ.
 • Các khoản phải thu, phải chi đến hạn theo từng đơn hàng, từng đối tượng: khách hàng, đại lý, đơn vị cung cấp dịch vụ.
 • Các khoản thu chi thực tế theo kỳ.
 • Theo dõi công nợ tổng hợp theo từng đối tượng và chi tiết theo từng đơn hàng

1. QUẢN LÝ DANH MỤC

 • Quản lý thông tin khách hàng, đối tác, báo giá, hợp đồng
 • Quản lý danh mục kho, bãi, hảng tàu, hãng hàng không, tuyến đường
 • Quản lý danh mục các dịch vụ cung cấp đến khách hàng
 • Quản lý bảng giá dịch vụ vận tải đầu vào từ nhà cung cấp: Giá khác nhau từ các nhà cung cấp ­­khác nhau, cho dù cùng tuyến/size cont.

Quản lý bảng giá cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng: Giá khác nhau cho từng khách hàng, cho dù cùng tuyến/size cont.

2. THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

 • Thông tin chung đơn hàng: Người gửi, người nhận, nơi đi, nơi đến, hãng vận chuyển, thời gian đi và đến dự kiến,…
 • Mô tả hàng hóa được vận chuyển
 • Các dịch vụ sẽ được cung cấp cho đơn hàng
 • Tài chính của đơn hàng.

3. QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI CHỨNG TỪ.

 • Quản lý công nợ cần thu cần trả theo từng đơn hàng hay tổng hợp theo từng khách hàng hoặc nhà cung cấp;
 • Đánh giá mức độ cung cấp dịch vụ cũng như thanh toán của các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ;
 • Thiết lập các cảnh báo đối với các công nợ quá hạn cũng như thông báo các công nợ theo yêu cầu.

4. QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI CÔNG NỢ

 • Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập
 • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
 • Phát hành Debit thu phí dịch vụ, debit thu hộ – chi hộ
 • Phát hành Credit Note phải trả phí dịch vụ …
 • Phát hành Commission Note
 • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
 • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng: Phù hợp với định dạng dữ liệu của cơ quan quản lý các cảng biển và sân bay Việt Nam
 • Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất
 • Thông tin Booking, Shipment
 • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
 • Phát hành House Bill Of Lading
 • Xuất Shipping Advice
 • Xuất Cargo Manifest
 • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note.

5. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG.

 • Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
 • Quản lý theo nhóm/bộ phận.
 • Phân quyền chi tiết theo chức năng của từng nhóm, bộ phận, nhân viên.
 • Lịch sử thao tác: Theo dõi quá trình truy suất vào hệ thống của các nhân viên trong công ty, ngăn chặn kịp thời những truy cập bất hợp pháp
 • Tiện ích dữ liệu: Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.