DỰ ÁN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO HIỂM (VNI-IMS) TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực cần quản lý rất nhiều thông tin với nhiều tiêu chí. Độ phức tạp của thông tin cũng như các yêu cầu phân loại thông tin là vô cùng cần thiết để có thể đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn.

Được sự tin tưởng của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không, Công ty TNHH công nghệ Giải Pháp Việt đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiên Giải pháp ứng dụng phần mềm Quản lý bảo hiểm.

Ngày 15/7/2020 hai bên đã chính thức ký kết hợp đồng thực hiện triển khai xây dựng ứng dụng phần mềm Quản lý bảo hiểm với các phân hệ theo yêu cầu của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không.

Việc ứng dụng phần mềm Quản lý bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho các bộ phận chức năng của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không nâng cao năng lực và hiệu quả lám việc, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng.

Công ty TNHH công nghệ Giải Pháp Việt được xác định sẽ là đối tác tinh cậy để triển khai các dự án tiếp theo tại Tổng công ty bảo hiểm hàng không trong thời gian tiếp theo.