danh sách dự án

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

Trang bị phần mềm Thư viện điện tử và cổng thông tin cho Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu 

TRANG BỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN

Trang bị phần mềm phục vụ việc quản lý liên thông trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Nga Sơn

DỰ ÁN TRANG BỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THIỆU HÓA

Trang bị phần mềm phục vụ việc quản lý liên thông trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

TRANG BỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀ TRUNG

Trang bị phần mềm phục vụ việc quản lý liên thông trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Hà Trung

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Thực hiện chủ trương của chính phủ với Bộ khoa học và công nghệ về việc đẩy mạnh phát triển khoa học