DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện chủ trương của chính phủ cùng với Bộ khoa học và công nghệ về việc đẩy mạnh và phát triển khoa học công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do thực tiễn đặt ra.

Đáp ứng chủ trương của UBND tỉnh Lai Châu ngày 16/8/ 2016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT đã ký hợp đồng với Sở khoa học và công nghệ Tỉnh Lai Châu thực hiện gói thầu “Lập phần mềm: Chợ điện tử công nghệ tỉnh Lai Châu và các thiết bị trên Internet, đào tạo chuyển giao công nghệ” trong dự án “Phát triển thị trường công nghệ tỉnh Lai Châu”

Chợ điện tử công nghệ tỉnh Lai Châu và các thiết bị trên Internet là sự kiện khoa học và công nghệ quan trọng với mục đích tôn vinh năng lực khoa học công nghệ và sức sáng tạo của các nhà khoa học; gắn kết KH&CN với giáo dục, đào tạo, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm KH&CN, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động và chất lượng hàng hóa. Và là loại hình chợ được tổ chức nhằm hỗ trợ và thúc đẩy giao dịch mua, bán công nghệ và thiết bị, thông qua việc cung cấp hạ tầng và dịch vụ cần thiết để người mua, người bán tiếp xúc, thoả thuận và thực hiện giao dịch mua bán công nghệ, thiết bị thuận lợi trong một thời gian và không gian nhất định.

Chợ điện tử công nghệ tỉnh Lai Châu và các thiết bị trên Internet làm tăng liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu và triển khai, các doanh nghiệp trong nước với nhau; Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản và đời sống, đổi mới công nghệ nân cao chất lượng sản phẩm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Góp phần tạo môi tr­ường liên kết khoa học và công nghệ với sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và các thành tựu KH&CN vào sản xuất đời sống, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ và sản phẩm tạo năng lực cạnh tranh trong hội nhập và phát triển; Xúc tiến các hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, tạo lập và phát triển thị tr­ường công nghệ; Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hoá chất lượng cao của các doanh nghiệp tạo cơ hội phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT tự hào là đơn vị đồng hành cùng tỉnh Lai Châu trong việc đưa công nghệ thông tin thúc đẩy sự phát triển thị trường Khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu trong quá trình đổi mới do chính phủ đề ra.