DỰ ÁN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân trên địa bàn và từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử theo yêu cầu của chính phủ
Năm 2013, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT đã ký hợp đồng với các UBND huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện đề án cung cấp giải pháp quản lý hộ tịch trên địa bàn các huyện trong địa bàn tỉnh.

Dự án được triển khai trong 2 năm 2013, 2016 và qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Cung cấp và đào tạo triển khai cho các cán bộ tư pháp cấp xã với dữ liệu được các cán bộ hộ tịch xã chủ động quản lý.

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống quản lý chung kết nối đến UBND huyện.

Hệ thống đã đưa vào hoạt động và mang lại các hiệu quả nhất định cho công tác quản lý của các cán bộ chuyên môn và đem lại rất nhiều tiện ích cho nhân dân trên địa bàn các huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2016, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP VIỆT đã thực hiện việc nâng cấp dự án để đáp ứng theo Luật hộ tịch số 60/2014/ QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Dự án được triển khai và hoạt động hiệu quả đã mang lại rất nhiều lợi ích trong công tác nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước.

Các huyện đã tham gia vào việc triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch bao gồm:

 • UBND Huyện Nga Sơn
 • UBND Huyện Hà Trung
 • UBND Huyện Như Xuân
 • UBND Huyện Như Thanh
 • UBND Huyện Tĩnh Gia
 • UBND Huyện Cẩm Thủy
 • UBND Huyện Thiệu Hóa
 • UBND Huyện Triệu Sơn
 • UBND Huyện Hậu Lộc
 • UBND Huyện Quảng Xương
 • UBND Thị xã Bỉm Sơn
 • UBND Thị xã Sầm Sơn