GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BÁN HÀNG TOÀN DIỆN THEO HỆ THỐNG

QUẢN LÝ DOANH SỐ LỢI NHUẬN :

Quản lý doanh số, lợi nhuận theo thời gian, theo mặt hàng, theo nhóm khách hàng chi tiết và kịp thời. Đây là công cụ để nhà bán lẻ cải thiện tính hiệu quả của công việc kinh doanh

 

QUẢN LÝ KHO :

Quản lý kho hàng một cách hiệu quả, chặt chẽ chuyên nghiệp với đầy đủ chức năng: Nhập hàng hóa, kiểm kho, chuyển hàng, chuyển kho nội bộ, xuất kho và nhập tồn đầu kỳ

 

QUẢN LÝ CÔNG NỢ :

Dễ dàng kiểm soát công nợ và thu chi tiền trên một hệ thống chính thể: công nợ với nhà cung cấp, khách hàng. Đặc biệt hữu ích cho các cửa hàng bán buôn

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG :

Nhà bán lẻ tự quản lý thông tin khách hàng, bao gồm tên tuổi ngày sinh, thông tin liên hệ, mã số cá nhân và lịch sử mua hàng để chăm sóc khách hàng hiệu quả

 

QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG :

Phần mềm được thiết kế đặc biệt phù hợp với việc quản lý chuỗi cửa hàng. Mở thêm chi nhánh bất kể lúc nào, cấu hình hệ thống nhanh chóng theo cấu trúc quản lý thang bậc mới.

Ưu điểm của giải pháp :

  • ĐƠN GIẢN ĐỂ TRIỂN KHAI
  • DỄ DÀNG QUẢN LÝ
  • DÙNG MỌI THIẾT BỊ BẠN CÓ